Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định
Địa chỉ: Quốc lộ 10, phường Lộc Vượng, Thành phố Nam Định
Điện thoại: 0350 3682841; Fax: 0350 3682839
E-Mail:  truong@cdxdnd.edu.vn ; Website: http://www.cdxdnd.edu.vn

Bản đồ vị trí của Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định

Fullname (*)
Company
Tel     (notetel)
Mobile     (notemobi)
E-mail (*)
(noteemail)
Address
Subject
Content