Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp năm 2019

19/6/2019

                  BỘ XÂY DỰNG             CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: 2019

 I. Thông tin cá nhân

1.      Họ và tên: …………………………………………………………………………………................................………

2.      Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………..............................…………….

3.      Giới tính:                                                               Nam                     Nữ        

4.      Trình độ văn hóa:                                                 THCS                   THPT    

5.      Email:………………………………………………………………………….................................…………………..

6.      Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….................................……………

7.      Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………..….................................……………

8.      Đối tượng ưu tiên (nếu có):……………………………………………………….............................……………….

II. Thông tin đăng ký học:

 9. Tên trường:  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định       Mã số: CDT 2502

10. Tên ngành, nghề học: 

     Ngành /nghề 1: ……………………………….......... Mã ngành/nghề:…………………………...............................

     Trình độ đào tạo:                                                     Trung cấp           Cao đẳng 

     Ngành /nghề 2: ……………………………… ..........Mã ngành/nghề:…………………………..............................

     Trình độ đào tạo:                                                     Trung cấp          Cao đẳng 

           

 

                                                                                                        …….…,ngày ….. tháng ….năm…..

                                                                                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

>>> Tải ngày: "Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp năm 2019"

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2021
HAPPY NEW YEAR 2021
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhPhóng sự 55 năm Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999