Quy chế đào tạo ĐH và CĐ hệ chính quy
16/10/2013
Quy chế này quy định đào tạo đại học và cao đẳng hệ chính quy về tổ chức đào tạo; kiểm tra và thi học phần; thi tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp.
 
16/10/2013
Quy chế này quy định đào tạo trung cấp chuyên nghiệp hệ chính quy bao gồm: tổ chức đào tạo; đánh giá học phần, thi kết thúc học phần và thi tốt nghiệp; điều kiện công nhận, xếp loại và cấp bằng tốt nghiệp.
 
16/10/2013
Căn cứ kế hoạch đào tạo của Nhà trường, các Khoa, Bộ môn tổ chức cho giảng viên, giáo viên thuộc Khoa, Bộ môn biên soạn đề thi, kiểm tra kết thúc học phần, môn học, môđun và làm đáp án kèm thang điểm cho từng phần.
 
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999