Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
5034/LĐTBXH-ATLÐ07/12/2022 Công văn số 5034/LĐTBXH-ATLÐ Thông báo về việc nghỉ Tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
1179/QĐ-BXD01/12/2022 Quyết định số 1179/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Bộ Tải về
1177/QĐ-BXD01/12/2022 Quyết định số 1177/QĐ-BXD ngày 01/12/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý Dự án “Hỗ trợ kỹ thuật tăng cường năng lực quản lý phát triển đô thị ứng phó với biến đổi khí hậu .." do Hàn Quốc viện trợ Tải về
4943/LĐTBXH-KHTC01/12/2022 Công văn số 4943/LĐTBXH-KHTC V/v thông báo văn bản mới ban hành Tải về
 02/12/2022 Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm cơ sở dữ liệu giáo dục nghề nghiệp Tải về
4926/LĐTBXH-TCCB30/11/2022 Công văn số 4926/LĐTBXH-TCCB V/v đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức năm 2022 Tải về
4925/LĐTBXH-TTr30/11/2022 Thông báo số 4925/LĐTBXH-TTr Thông báo kết luận việc tiếp công dân của Bộ trưởng tháng 11 năm 2022 Tải về
1114/QĐ-BXD29/11/2022 Quyết định số 1114/QĐ-BXD ngày 29/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc Ban hành Quy chế bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng Bộ Xây dựng Tải về
4916/LĐTBXH-VP29/11/2022 Công văn số 4916/LĐTBXH-VP Thông báo về việc giới thiệu chức danh và chữ ký (ông Lê Khánh Lương, ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh) Tải về
1158/QĐ-LĐTBXH28/11/2022 Quyết định số 1158/QĐ-LĐTBXH V/v công bố Danh mục văn bản QPPL hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ LĐTBXH Tải về
301/BCS-BCSÐ23/11/2022 Công văn số 301/BCS-BCSÐ Triển khai Nghị quyết số 26-NQ/TW Tải về
299/BCS-BCSÐ23/11/2022 Công văn số 299/BCS-BCSÐ Triển khai hướng dẫn số 75-HD/BTGTW Tải về
298/BCS-BCSÐ23/11/2022 Công văn số 298/BCS-BCSÐ Triển khai Chỉ thị số 17-CT/TW Tải về
297/BCS-BCSÐ23/11/2022 Công văn số 297/BCS-BCSÐ V/v triển khai chỉ thị số 18-CT/TW Tải về
1076/QĐ-BXD21/11/2022 Quyết định số 1076/QĐ-BXD ngày 21/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc công nhận các công trình xây dựng đạt Giải thưởng về chất lượng công trình xây dựng đợt I năm 2022 Tải về
 16/11/2022 Thư chúc mừng của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội nhân Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11 Tải về
4588/LĐTBXH-KHTC11/11/2022 Công văn số 4588/LĐTBXH-KHTC V/v tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ Tải về
2484/TCGDNN-PCTT11/11/2022 Cung cấp thông tin để xây dựng thông cáo báo chí Nghị định số 88/2022/NĐ-CP Tải về
1026/QĐ-BXD08/11/2022 Quyết định số 1026/QĐ-BXD ngày 08/11/2022 của Bộ Xây dựng về việc Công bố danh mục và tài hiệu hướng dẫn kỹ thuật về lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật đô thị và môi trường do Bộ Xây dựng quản lý Tải về
4496/LĐTBXH-KHTC07/11/2022 Công văn số 4496/LĐTBXH-KHTC Tải về
Đầu Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp > Cuối >>