Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
17/BTCTKKNVN-KNN18/09/2020 V/v triển khai tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 Tải về
599/QĐ-TCGDNN17/09/2020 V/v ban hành quy chế tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia Tải về
3561/LĐTBXH-TCGDNN16/09/2020 V/v Công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 Tải về
3556/TB-BLĐTBXH15/09/2020 Thông báo 3556/TB-BLĐTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng Tải về
11/QĐ-BTCTKNNVN08/09/2020 V/v Kiện toàn nhân sự Hội đồng thi quốc gia số 01 Tải về
1143/QĐ-BXD27/08/2020 Quyết định số 1143/QĐ-BXD ngày 27/08/2020 về việc Ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo,... Tải về
1525/SLĐTBXH-TTr24/08/2020 Công văn số 1525/SLĐTBXH-TTr ngày 24/8/2020 về việc tự kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về giáo dục nghề nghiệp hàng năm Tải về
1525/SLĐTBXH-TTr24/08/2020 Công văn số 1525/SLĐTBXH-TTr ngày 24/8/2020 về việc tự kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về giáo dục nghề nghiệp hàng năm - Mẫu 01: Phiếu tự kiểm tra pháp luật GDNN cao đẳng, trung cấp (Sửa) Tải về
1525/SLĐTBXH-TTr25/08/2020 Công văn số 1525/SLĐTBXH-TTr ngày 24/8/2020 về việc tự kiểm tra việc chấp hành Pháp luật về giáo dục nghề nghiệp hàng năm - Mẫu 02: Phiếu tự kiểm tra pháp luật GDNN trung tâm (Sửa) Tải về
3254/LĐTBXH-TCGDNN20/08/2020 Về việc tăng cường chỉ đạo công tác thống kê, báo cáo trên Phần mềm số liệu tuyển sinh và báo cáo tình hình tuyển sinh, đào tạo trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 Tải về
13/BTCTKNNVN-KNN19/08/2020 V/v tiếp tục lùi thời gian tổ chức thi KNN quốc gia lần thứ 11 Tải về
1100/QĐ-BXD18/08/2020 Quyết định số 1100/QĐ-BXD ngày 18/08/2020 về việc ban hành Kế hoạch của Bộ Xây dựng triển khai thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 28/5/2020 .... Tải về
2994-BGDĐT/GDQPAN12/08/2020 Về việc tạm hoãn Lớp tập huấn cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020 Tải về
1819/TCGDNN-ĐTCQ11/08/2020 V/v tuyển sinh, đào tạo trong tình hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại Tải về
2846/LĐTBXH-TCGDNN31/07/2020 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về tiêu chuẩn các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm giáo dục nghề nghiệp Tải về
02/2020/TT-BXD20/07/2020 Thông tư: Sửa đổi, bổ sung một số điều của 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng Tải về
895/QĐ-LĐTBXH 30/07/2020 V/v Công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia Tải về
2809/LĐTBXH-TCGDNN29/07/2020 V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng Tải về
2809/LĐTBXH-TCGDNN29/07/2020 V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng Tải về
2809/LĐTBXH-TCGDNN29/07/2020 V/v góp ý Thông tư ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo mã cấp IV trình độ trung cấp, cao đẳng Tải về
Đầu Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9Tiếp > Cuối >>