Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
1605/QĐ-BXD23/12/2020 Quyết định số 1605/QĐ-BXD ngày 23/12/2020 về việc Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Tải về
2952/TB-TCGDNN 14/12/2020 Thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc Tải về
18558/QĐ-SLĐTBXH15/12/2020 Quyết định số 18558/QĐ-SLĐTBXH ngày 15/12/2020 vv phê duyệt kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021 của Sở lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định Tải về
4875/TB-LĐTBXH10/12/2020 Thông báo số 4875/TB-LĐTBXH Về việc nghỉ tết âm lịch và Quốc khánh trong năm 2021 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Tải về
2898/TCGDNN-PCTT07/12/2020 V/v tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động giáo dục nghề nghiệp năm 2021 Tải về
1533/QĐ-BXD07/12/2020 Quyết định 1533/QĐ-BXD ngày 07/12/2020 của Bộ Xây dựng về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Bộ Xây dựng giai đoạn 2021 - 2025 Tải về
4750/LĐTBXH-VP02/12/2020 Công văn số 4750/LĐTBXH-VP V/v tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
4547/LĐTBXH-TCCB20/11/2020 Công văn số 4547/LĐTBXH-TCCB V/v thực hiện công tác quản lý hồ sơ công chức, viên chức Tải về
4526/LĐTBXH-TCGDNN18/11/2020 V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Tải về
4526/LĐTBXH-TCGDNN18/11/2020 V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Phụ lục hướng dẫn báo cáo tổng kết) Tải về
4526/LĐTBXH-TCGDNN18/11/2020 V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Phụ lục hướng dẫn báo cáo tổng kết) Tải về
4526/LĐTBXH-TCGDNN18/11/2020 V/v hướng dẫn tổng kết, đánh giá Dự án, Nội dung thành phần thuộc CTMT, CTMTQG giai đoạn 2016-2020 và xây dựng kế hoạch giai đoạn 2021-2025 trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp (Phụ lục tổng kết đánh giá) Tải về
4378/LĐTBXH-TCGDNN06/11/2020 V/v tổ chức các hoạt động tôn vinh nhà giáo giáo dục nghề nghiệp Tải về
2322/TB-TCGDNN09/10/2020 Thông báo việc tiếp nhận hồ sơ tham gia đánh giá kiểm định viên chất lượng giáo dục nghề nghiệp năm 2020 (Đợt I) Tải về
639/QĐ-TCGDNN30/09/2020 Quyết định về việc sửa đổi Điểm b, Khoản 5, Khoản 6; bổ sung Khoản 8 của Điều 7 Quy chế "Tổ chức thi Kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia" Tải về
20/QĐ-BTCTKNNVN28/09/2020 Quyết định về việc phê duyệt danh sách thí sinh tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia lần thứ 11 năm 2020 Tải về
17/BTCTKKNVN-KNN18/09/2020 V/v triển khai tổ chức Kỳ thi kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 Tải về
599/QĐ-TCGDNN17/09/2020 V/v ban hành quy chế tổ chức thi kỹ năng nghề quốc gia và huấn luyện đội tuyển quốc gia Tải về
3561/LĐTBXH-TCGDNN16/09/2020 V/v Công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 Tải về
3556/TB-BLĐTBXH15/09/2020 Thông báo 3556/TB-BLĐTBXH Về việc điều chỉnh, bổ sung phân công công tác của các Thứ trưởng Tải về
Đầu Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp > Cuối >>