Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
49/2018/NĐ-CP30/03/2018 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tải về
997/SLĐTBXH-DN11/06/2019 Về việc thông báo ban hành văn bản mới Tải về
143/2016/NĐ-CP14/10/2016 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Tải về
997/SLĐTBXH-DN11/06/2019 Về việc thông báo ban hành văn bản mới Tải về
34/2018/TT-BLĐTBXH26/12/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều thông tư 42/2015/TT-BLĐTBXH Tải về
668/TCGDNN-ĐTCQ07/05/2019 V/v hướng dẫn công tác tuyển sinh, tổ chức đào tạo năm 2019 Tải về
1313/VBHN-BLĐTBXH05/04/2019 Nghị định quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp Tải về
1308/VBHN-BLĐTBXH05/04/2019 Thông tư Quy định về điều lệ trường cao đẳng Tải về
1307/VBHN-BLĐTBXH05/04/2019 Quy định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp Tải về
454/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đẳng Tải về
454/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 Phụ lục 01: Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ sơ cấp Tải về
454/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 Phụ lục 02: Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Tải về
453/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng Tải về
453/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 Phụ lục : Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng Tải về
453/TCGDNN-KĐCL25/03/2019 Phụ lục : Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, cao đẳng Tải về
21/2018/TT-BLĐTBXH30/11/2018 Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Tải về
1690/TCGDNN- KĐCL23/07/2018 V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đăng năm 2018 Tải về
1690/TCGDNN- KĐCL23/07/2018 Phụ lục 01. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo trình độ sơ cấp Tải về
1690/TCGDNN- KĐCL23/07/2018 Phụ lục 02. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng Tải về
2817/LĐTBXH-TCGDNN13/07/2018 V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS Tải về
Đầu Trước1 2 3Tiếp > Cuối >>