Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
1046/TCGDNN-PCTT01/06/2022 Về việc hướng dẫn linh hoạt quy mô tuyển sinh/năm Tải về
1833/LĐTBXH-KHTC03/06/2022 Công văn số 1833/LĐTBXH-KHTC Vv thông báo thực hiện văn bản mới ban hành Tải về
445/QĐ-LĐTBXH30/05/2022 Quyết định về việc cung bố thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính được bãi bỏ về lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Tải về
182/CV-BCSÐ30/05/2022 Công văn số 182/CV-BCSÐ VV triển khai hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW Tải về
182/CV-BCSÐ30/05/2022 Công văn số 182/CV-BCSÐ V/v triển khai hướng dẫn số 01-HD/BĐNTW Tải về
181/CV-BCSÐ30/05/2022 Công văn số 181/CV-BCSÐ V/v triển khai Nghị quyết 15-NQ/TW Tải về
464/QĐ-BXD31/05/2022 Quyết định số 464/QĐ-BXD ngày 31/05/2022 về việc Ban hành chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng năm 2022. Tải về
1004/TCGDNN-HSSV27/05/2022 Về việc tổ chức Cuộc thi Startup kite 2022 Tải về
980/TCGDNN-KĐCL25/05/2022 Về việc đăng ký tham dự lớp đào tạo KĐV chất lượng GDNN Tải về
431/QĐ-BXD19/05/2022 Quyết định số 431/QĐ-BXD ngày 19/05/2022 về việc Phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số của cơ quan Bộ Xây dựng năm 2022. Tải về
1577/LĐTBXH-TCGDNN17/05/2022 V/v pháp điển quy phạm pháp luật mới ban hành thuộc Đề mục Giáo dục nghề nghiệp Tải về
865/TCGDNN-PCTT12/05/2022 V/v báo cáo sơ kết thi hành chính sách, pháp luật về giáo dục nghề nghiệp Tải về
334/QĐ-BXD26/04/2022 Quyết định số 334/QĐ-BXD ngày 26/04/2022 về việc Ban hành Chương trình về Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của Bộ Xây dựng giai đoạn 2021-2025. Tải về
793/TCGDNN-KĐCL04/05/2022 V/v đăng ký đánh giá, công nhận trường cao đẳng chất lượng cao năm 2022 Tải về
791/TCGDNN-KĐCL04/05/2022 V/v thực hiện quy định hệ thống bảo đảm chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp năm 2022 Tải về
786/TCGDNN-KĐCL04/05/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Hướng dẫn đánh giá tiêu chí, tiêu chuẩn trường cao đẳng chất lượng cao Tải về
751/TCGDNN-CSVC27/04/2022 V/v lấy ý kiến dự thảo Thông tư Tải về
1398/BXD-TCCB25/04/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2222/QĐ-TTg ngày 30/12/2021 phê duyệt Chương trình Chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 Tải về
TLHNCL26/04/2022 Tài liệu Hội nghị triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 (Khu vực phía Bắc) Tải về
1107/LĐTBXH-TCGDNN12/04/2022 V/v sơ kết đánh giá thi hành chính sách, pháp luật về Giáo dục nghề nghiệp Tải về
Đầu Trước1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Tiếp > Cuối >>