MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TT

Số/ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

03/2018/TT-BLĐTBXH

15/06/2018

 Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

2

49/2018/NĐ-CP

30/03/2018

 Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

3

23/TCGDNN-KĐCL

26/01/2018

V/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng năm 2018

4

203/QĐ-TCGDNN

28/03/2018

 Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội

5

37/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

 Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

6

29 /2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

 Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

7

28/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

 Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

8

783/QĐ-TCGDNN

06/10/2017

 Về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và mẫu Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề

9

103/2017/TT-BTC

05/10/2017

 Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020

10

27/2017/TT-BLĐTBXH

21/09/2017

 Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

11

17/2017/TT-BLĐTBXH

30/06/2017

 Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

12

12/2017/TT-BLĐTBXH

20/04/2017

 Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

13

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

 Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

14

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

 Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

15

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

 Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

16

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

 Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

17

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/03/2017

 Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

18

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

 Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

19

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

 Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

20

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/03/2017

 Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

21

143/2016/NĐ-CP

14/10/2016

 Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

 

Tuyển sinh 2018
Tuyển Sinh
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Các chương trình đào tạo
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ

Giá vàng

Giá vàng 9999