MỘT SỐ VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

THUỘC LĨNH VỰC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

TT

Số/ký hiệu văn bản

Ngày ban hành

Trích yếu

1

21/2018/TT-BLĐTBXH

30/11/2018

Quy định tiêu chí xác định chương trình chất lượng cao trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

2

 

1690/TCGDNN- KĐCL

 

 

23/7/2018

V/v hướng dẫn  đánh giá tiêu chuẩn KĐCL chương trình đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp và cao đăng năm 2018

Phụ lục 01. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo trình độ sơ cấp

Phụ lục 02. Hướng dẫn đánh giá các tiêu chuẩn kiểm định chất lượng chương trình đạo tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

3

2817/LĐTBXH-TCGDNN

13/7/2018

V/v khuyến khích đào tạo chương trình cao đẳng cho học sinh tốt nghiệp THCS

4

03/2018/TT-BLĐTBXH

15/06/2018

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp

5

49/2018/NĐ-CP

30/03/2018

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục nghề nghiệp

6

23/TCGDNN-KĐCL

26/01/2018

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPGV/v hướng dẫn đánh giá tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục nghề nghiệp đối với trường trung cấp, trường cao đẳng năm 2018

7

203/QĐ-TCGDNN

28/03/2018

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động gắn kết giáo dục nghề nghiệp với thị trường lao động, việc làm bền vững và an sinh xã hội

8

38/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPGThông tư Quy định chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho nhà giáo dậy trình độ sơ cấp; mẫu chứng chỉ, mẫu bản sao; quản lý phôi và chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dậy trình độ sơ cấp

9

37/2017/TT-BLĐTBXH

29/12/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu

10

29 /2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về liên kết tổ chức thực hiện chương trình đào tạo

11

28/2017/TT-BLĐTBXH

15/12/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định hệ thống bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục nghề nghiệp

12

783/QĐ-TCGDNN

06/10/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Về việc ban hành Quy định tổ chức kiểm tra, đánh giá cấp Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề cho nhà giáo giáo dục nghề nghiệp và mẫu Chứng chỉ kỹ năng thực hành nghề

13

103/2017/TT-BTC

05/10/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động giai đoạn 2016-2020

14

27/2017/TT-BLĐTBXH

21/09/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định đào tạo liên thông giữa các trình độ trong giáo dục nghề nghiệp

15

17/2017/TT-BLĐTBXH

30/06/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên trong trường trung cấp, trường cao đẳng

16

12/2017/TT-BLĐTBXH

20/04/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

17

10/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về mẫu bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng; in, quản lý, cấp phát, thu hồi, hủy bỏ bằng tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng

18

09/2017/TT-BLĐTBXH

13/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo niên chế hoặc theo phương thức tích lũy mô-đun hoặc tín chỉ; quy chế kiểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp

19

08/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

20

07/2017/TT-BLĐTBXH

10/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định chế độ làm việc của nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

21

06/2017/TT-BLĐTBXH

08/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về tuyển dụng, sử dụng, bồi dưỡng đối với nhà giáo giáo dục nghề nghiệp

22

05/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định quy chế tuyển sinh và xác định chỉ tiêu tuyển sinh trình độ trung cấp, cao đẳng

23

04/2017/TT-BLĐTBXH

02/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

24

03/2017/TT-BLĐTBXH

01/03/2017

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định về quy trình xây dựng, thẩm định và ban hành chương trình; tổ chức biên soạn, lựa chọn, thẩm định giáo trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng

25

 46/2016/TT-BLĐTBXH

28/12/2016

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPGThông tư Quy định về Điều lệ trường cao đẳng

26

143/2016/NĐ-CP

14/10/2016

http://cdxdnd.edu.vn/upload/image/bt%20word.JPG Quy định điều kiện đầu tư và hoạt động trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

 

Tuyển sinh 2019
Kỷ niệm 88 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2019)
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu học
CÁC VĂN BẢN VỀ GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC DẠY NGHỀ
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999