Số/Ký hiệuNgày ban hànhTrích yếuTập tin đính kèm
24/CT-TTg28/05/2020 V/v đẩy mạnh phát triển nhân lực có kỹ năng nghề, góp phần nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh quốc gia trong tình hình mới Tải về
1173/TCGDNN-VP25/05/2020 V/v phát động sáng kiến, giải pháp, sản phẩm góp phần ứng phó tác động của COVID-19 Tải về
1173/TCGDNN-VP25/05/2020 V/v phát động sáng kiến, giải pháp, sản phẩm góp phần ứng phó tác động của COVID-19 Tải về
1173/TCGDNN-VP25/05/2020 V/v phát động sáng kiến, giải pháp, sản phẩm góp phần ứng phó tác động của COVID-19 Tải về
1173/TCGDNN-VP25/05/2020 V/v phát động sáng kiến, giải pháp, sản phẩm góp phần ứng phó tác động của COVID-19 Tải về
1173/TCGDNN-VP25/05/2020 V/v phát động sáng kiến, giải pháp, sản phẩm góp phần ứng phó tác động của COVID-19 Tải về
1673/LĐTBXH-TCGDNN15/05/2020 V/v tiếp tục tổ chức giảng dạy, học tập bằng hình thức trực tuyến Tải về
1055/TCGDNN-VP15/05/2020 V/v đẩy mạnh tuyên truyền, cập nhật dữ liệu thông tin tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp Tải về
1575/LĐTBXH-TCGDNN07/05/2020 V/v Công bố bổ sung lịch trình tổ chức các kỳ đánh giá kỹ năng nghề quốc gia năm 2020 Tải về
906/TB-TCGDNN29/04/2020 V/v tổ chức lớp bồi dưỡng Kiểm định viên chất lượng GDNN lần 2 Tải về
540/SGDĐT-CTTT24/04/2020 Đảm bảo an toàn khi trẻ em, học sinh, học viên, sinh viên đi học trở lại sau thời gian tạm nghỉ để phòng, chống dịch Covid-19 Tải về
886/TCGDNN-ĐTCQ24/04/2020 V/v đẩy mạnh hợp tác giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp và doanh nghiệp Tải về
882/TCGDNN-HSSV23/04/2020 V/v cho học sinh, sinh viên GDNN đi học trở lại Tải về
1400/LĐTBXH-VP22/04/2020 Công văn số 1400/LĐTBXH-VP V/v sắp xếp cán bộ đi làm việc trở lại Tải về
1801-BXD17/04/2020 Chỉ đạo chung về hoạt động cơ quan theo tinh thần Công văn 1801 ngày 17/4/2020 của Bộ Xây dựng Tải về
1329/LĐTBXH-VP15/04/2020 V/v tiếp tục thực hiện Công văn số 1147/LĐTBXH-VP ngày 31/3/2020 Tải về
473/QĐ-BXD15/04/2020 Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm và phòng, chống AIDS năm 2020 của Bộ Xây dựng Tải về
790/TCGDNN-ĐTCQ14/04/2020 V/v hướng dẫn đăng ký đào tạo trực tuyến môn học chung Tin học, Ngoại ngữ và tham khảo bài giảng điện tử Tải về
1301/LĐTBXH-TCGDNN14/04/2020 V/v hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá trong đào tạo trực tuyến Tải về
757/TCGDNN-HSSV08/04/2020 V/v điều chỉnh thời gian tổ chức các hoạt động dành cho học sinh, sinh viên GDNN năm 2020 Tải về
Đầu Trước1 2 3 4 5 6 7Tiếp > Cuối >>