23/10/2017
Biểu mẫu đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường
 
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 24
11/2/2016
      Ngày 22/01/2016 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài, sáng kiến cải tiến, đề xuất Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài cấp trường:
 
Nghiệm thu đề tài cấp trường
4/11/2015
 Ngày 28/10/2015 Hội đồng Khoa học Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định đã tiến hành nghiệm thu 03 đề tài cấp trường:
 
Hội thảo khoa học đề tài cấp Bộ năm 2015
31/8/2015
 Ngày 26/08/2015 Trường CĐXD Nam Định đã tổ chức hội thảo đề tài NCKH cấp Bộ
 
31/8/2015
 Kết quả xét duyệt đề tài cấp trường 2015-2016
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 42
1/6/2015
 Trong hai ngày 28 và 29/05/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2014- 2015 tổ chức nghiệm thu 06 đề tài cấp Trường:
 
1/6/2015
 Ngày 22/05/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đánh giá 02 đề tài NCKH:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 40
16/5/2015
 Ngày 14/05/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2014- 2015 tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cấp Trường:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 37
5/5/2015
 Trong 2 ngày 23 và 24/03/2014 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2014- 2015 tổ chức nghiệm thu 05 đề tài cấp Trường:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 34
6/4/2015
 Ngày 02/04/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường đã tổ chức nghiệm thu đánh giá 03 đề tài NCKH:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 33
30/3/2015
 Ngày 26/03/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng nghiệm thu đề tài cấp trường năm học 2014- 2015 tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cấp Trường:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 32
30/3/2015
 Ngày 19/03/2015 tại phòng họp 303, Hội đồng  xét duyệt và nghiệm thu đề tài, Sáng kiến cải tiến, đề xuất cấp trường năm học 2014 - 2015. 
 
4/2/2015
 Chiều ngày 22/01/2015 Hội đồng nghiệm thu nhà trường đã tiến hành nghiệm thu 03 đề tài NCKH năm học 2014-2015:
 
Kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 31
24/3/2017
 Ngày 22/03/2017 tại phòng họp 303, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ Trường CĐXD Nam Định đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cấp Trường năm học 2016-2017 của Khoa đào tạo nghề:
 
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 10 năm học 2016-2017
31/10/2016
  Ngày 28/10/2016 tại phòng họp 303, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ Trường CĐXD Nam Định đã tổ chức nghiệm thu các đề tài cấp Trường năm học 2016-2017
 
Thông báo kết quả nghiệm thu đề tài cấp trường tuần 8 năm học 2016-2017
14/10/2016
 Ngày 13/10/2016 tại phòng họp 303, Hội đồng đánh giá nghiệm thu đề tài Khoa học công nghệ Trường CĐXD Nam Định  đã tổ chức nghiệm thu 02 đề tài cấp Trường năm học 2016-2017:
 
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999