Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ mã số RD22-14

Kết quả nghiệm thu đề tài cấp Bộ mã số RD22-14
11/2/2016
 Ngày 28/1/2016 tại Hà Nội, Hội đồng KHKT chuyên ngành Bộ Xây dựng đã họp nghiệm thu đề tài: 
 
Kết quả nghiệm thu cơ sở đề tài cấp Bộ
28/9/2015
 Ngày 24 tháng 9 năm 2015, tại trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định đã tiến hành nghiệm thu 02 đề tài cấp Bộ do Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định thực hiện:
 
Hội thảo đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014
23/6/2015
 Ngày 18/06/2015 Trường CĐXD Nam Định đã tổ chức hội thảo đề tài NCKH cấp Bộ năm 2014
 
Thẩm định đề tài
8/11/2014
 Ngày 01 tháng 11 năm 2014, tại Hà Nội, Hội đồng Khoa học&Công nghệ - Tổng cục dạy nghề đã tiến hành thẩm định đề tài:
 
Nghiệm thu cơ sở đề tài cấp bộ 2014
14/10/2014
 Năm 2014 trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định được Bộ Xây dựng giao nhiệm vụ thực hiện 03 đề:
 
Kết quả nghiệm thu cơ sở Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ 2014
25/5/2015
 Ngày 20 tháng 05 năm 2015 trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định tổ chức nghiệm thu cơ sở  Dự án sự nghiệp kinh tế cấp Bộ năm 2014, “Điều tra khảo sát nhu cầu nguồn nhân lực nghề Thủ công Mỹ nghệ”.
 
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999