Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp năm 2019

15/5/2019

                BỘ XÂY DỰNG              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA  VIỆT NAM

TRƯỜNG CĐXD NAM ĐỊNH              Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

PHIẾU  ĐĂNG KÝ DỰ TUYỂN VÀO GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Năm: 2019

 I. Thông tin cá nhân

1.      Họ và tên: …………………………………………………………………………………................................………

2.      Ngày tháng năm sinh: ………………………………………………………………..............................…………….

3.      Giới tính:                                                             Nam                     Nữ 

4.      Trình độ văn hóa:                                               THCS                   THPT

5.      Email:………………………………………………………………………….................................…………………..

6.      Điện thoại liên hệ: ………………………………………………………………….................................……………

7.      Địa chỉ liên hệ: …………………………………………………………………..….................................……………

8.      Đối tượng ưu tiên (nếu có):……………………………………………………….............................……………….

II. Thông tin đăng ký học:

 9. Tên trường:  Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định       Mã số: CDT 2502

10. Tên ngành, nghề học: 

     Ngành /nghề 1: ……………………………… Mã ngành/nghề:…………………………..............................…….…

     Trình độ đào tạo:                                                 Trung cấp            Cao đẳng 

     Ngành /nghề 2: ……………………………… Mã ngành/nghề:………………………….............................………..

     Trình độ đào tạo:                                                 Trung cấp             Cao đẳng 

           

 

                                                                                                        …….…,ngày ….. tháng ….năm…..

                                                                                                                 NGƯỜI ĐĂNG KÝ

>>> Tải "Phiếu đăng ký dự tuyển vào giáo dục nghề nghiệp năm 2019"

 
 
   
 
 
 
 
Các bài viết khác
Xem theo ngày
60 Năm thành lập Trường CĐXDNĐ
Xet tuyển trực tuyến
Tuyển sinh 2022
Video clip
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - 60 năm: Chặng đường phát triển vẻ vang, tự hàoTổng kết Học kỳ Quân đội năm 2022 của HSSV trường CĐXD Nam Định
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuyển đổi số
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Giá vàng

Giá vàng 9999