18/5/2016
 Kết quả kiểm tra Tin Trình độ B CKX7A Ngày thi 07-12-2015
 
18/5/2016
 Kết quả kiểm tra Tiếng anh A2 Lớp CXD7B Ngày thi 30-12-2015
 
17/12/2015
 Kết quả thi Tin ứng dụng trình độ B - Lớp CKX 7A_ngày 07-12-2015
 
17/12/2015
 Kết quả thi Tin ứng dụng trình độ B - Lớp CHD 7A_ngày 07-12-2015
 
2/10/2015
 Ket qua thi Tieng Anh A2 -CXDLT6B ngay 04_9_2015
 
Xem theo ngày
Tuyển sinh 2015
55nam
Trung tâm huấn luyện an toàn lao động
Video
Học tập và làm theo tấm gương đạo đức HCMSinh viên hiếu họcNhững tấm gương hiếu học
Tuyển Sinh
Thời khóa biểu
Chuẩn đầu ra, Ba công khai, công khai văn bằng chứng chỉ
Đào tạo tín chỉ
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội

Giá vàng

Giá vàng 9999