HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

 

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh trong

Hội đồng Trường

1

Nguyễn Mạnh Tr­ường

Th.s QLGD

Chủ tịch

2

Hoàng Thành Nam

KTS

Thư­ ký

3

Trịnh Quang Vinh

TS.KT

Thành viên

4

Trần Đức Thành

Th.s KT

Thành viên

5

Phạm Đức Cư­ơng

TS.KT

Thành viên

6

L­ương Văn Doanh

Th.s KT

Thành viên

7

Trần Đăng Hiền

KSXD

Thành viên

8

Ngô Xuân Hợp

Th.s KT

Thành viên

9

Phạm Văn Tr­ường

Th.s QLGD

Thành viên

10

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Th.s Điện KT

Thành viên

11

Vũ Thế Linh

Th.s KT

Thành viên

Tuyển sinh 2020
HAPPY NEW YEAR 2020
Video clip
Phóng sự Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhPhóng sự 55 năm Trường Cao Đẳng Xây Dựng Nam ĐịnhHọc tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuẩn đầu ra
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP
vlnamdinh.vieclamvietnam.gov.vn

Giá vàng

Giá vàng 9999