HỘI ĐỒNG TRƯỜNG  

STT

Họ và tên

Trình độ chuyên môn

Chức danh trong

Hội đồng Trường

1

Nguyễn Mạnh Tr­ường

Th.s QLGD

Chủ tịch

2

Hoàng Thành Nam

KTS

Thư­ ký

3

Trần Đức Thành

Th.s KT

Thành viên

4

Phạm Đức Cư­ơng

TS.KT

Thành viên

5

L­ương Văn Doanh

Th.s KT

Thành viên

6

Trần Đăng Hiền

KSXD

Thành viên

7

Ngô Xuân Hợp

Th.s KT

Thành viên

8

Phạm Văn Tr­ường

Th.s QLGD

Thành viên

9

Nguyễn Thị Quỳnh Vân

Th.s Điện KT

Thành viên

10

Vũ Thế Linh

Th.s KT

Thành viên

Happy new year 2023 - dang 03-02-2023
Xet tuyển trực tuyến
Tuyển sinh 2022
Video clip
Trường Cao đẳng Xây dựng Nam Định - 60 năm: Chặng đường phát triển vẻ vang, tự hàoTổng kết Học kỳ Quân đội năm 2022 của HSSV trường CĐXD Nam Định
Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
VĂN BẢN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
Ba công khai
Chuyển đổi số
Bộ Xây Dựng
Bộ lao động - Thương binh và xã hội
TỔNG CỤC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

Giá vàng

Giá vàng 9999